Rikon Negative Rake Square Carbide Insert Cutter for 70-800 Turning System

Rikon Negative Rake Square Carbide Insert Cutter for 70-800 Turning Sy

$ 12.99

Negative Rake Square Carbide Insert Cutter only for 70-800 Turning System